Władze spółki

Władze Spółki / Zarząd

Od 1 października 2014 r. w skład Zarządu jednoosobowego wchodzi

  • Maciej Wojtyszyn - Prezes Zarządu
Władze Spółki / Rada Nadzorcza

Z dniem 30.03.2011 r. została powołana Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie

    • Katarzyna Świergosz -€“ Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
    • Jerzy Rykała;
    • Ryszard Krasadomski.

Władze Spółki / Walne Zgromadzenie

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁKI AQUANET MIEŚCISKO  

Lp. Właściciel udziałów Ilość udziałów    Wartość nominalna udziału zł     Wartość udziałów ogółem zł     %
 1 GMINA MIEŚCISKO 664 500,- 332.000,- 16,44
 2 AQUANET S.A. 3.376 500,- 1.688.000,- 83,56
Razem 4.040 X 2.020.000,- 100,00

 

 

 

Licznik odwiedzin

0255000
Dziś
Wszystkie
97
255000