Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 2015 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Mieścisko

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,90

z/m3

2.

Przemysł

2,90

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

2,90

zł/m3

                                                                       

Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Skoki

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

3,92

z/m3

2.

Przemysł

3,92

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,92

zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych na terenie działania Spółki

 

l. p.

Średnica wodomierza

Stawka netto

Jednostka

1

do 20 mm

2,36

zł/odb./m-c

2

25 mm

3,30

zł/odb./m-c

3

30 mm

5,66

zł/odb./m-c

4

40 mm

9,44

zł/odb./m-c

5

50 mm

14,16

zł/odb./m-c

6

80 mm

37,76

zł/odb./m-c

7

100 mm

56,64

zł/odb./m-c

8

150 mm  i powyżej

141,60

zł/odb./m-c

Opublikowano, 11.12.2014 r.

Licznik odwiedzin

0249991
Dziś
Wszystkie
55
249991