Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków - 2016 r.

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzane ścieki na obszarze działania Spółki

 

L. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

6,51

z/m3

2.

Przemysł

6,51

zł/m3

3.

Ścieki dowożone

6,51

zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej od urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania Spółki

 

L. p.

Stawka netto

Jednostka

1.

2,01

zł/odb./mc

 

Licznik odwiedzin

0261822
Dziś
Wszystkie
7
261822