Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 2016 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Mieścisko

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

3,14

z/m3

2.

Przemysł

3,14

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,14

zł/m3

                                                                       

Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Skoki

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

3,92

z/m3

2.

Przemysł

3,92

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,92

zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej od wodociągowych na terenie działania Spółki - gmina Mieścisko

 

l. p.

Średnica wodomierza

Stawka netto

Jednostka

1

do 20 mm

3,03

zł/odb./m-c

2

25 mm

4,24

zł/odb./m-c

3

30 mm

7,27

zł/odb./m-c

4

40 mm

12,12

zł/odb./m-c

5

50 mm

18,18

zł/odb./m-c

6

80 mm

48,48

zł/odb./m-c

7

100 mm

72,72

zł/odb./m-c

8

150 mm  i powyżej

181,80

zł/odb./m-c

 

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej od wodociągowych na terenie działania Spółki - gmina Skoki

 

l. p.

Średnica wodomierza

Stawka netto

Jednostka

1

do 20 mm

2,69

zł/odb./m-c

2

25 mm

3,77

zł/odb./m-c

3

30 mm

6,47

zł/odb./m-c

4

40 mm

10,78

zł/odb./m-c

5

50 mm

16,17

zł/odb./m-c

6

80 mm

43,11

zł/odb./m-c

 

Licznik odwiedzin

0261818
Dziś
Wszystkie
3
261818