Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków - 2017 r.

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzane ścieki na obszarze działania Spółki

 

L. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

6,89

z/m3

2.

Przemysł

6,89

zł/m3

3.

Ścieki dowożone

6,89

zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej od urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania Spółki

 

L. p.

Stawka netto

Jednostka

1.

2,10

zł/odb./mc

 

Licznik odwiedzin

0254973
Dziś
Wszystkie
70
254973