Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 2017 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Mieścisko

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

3,22

z/m3

2.

Przemysł

3,22

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,22

zł/m3

                                                                       

Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę na obszarze działania Spółki – gmina Skoki

 

l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

3,92

z/m3

2.

Przemysł

3,92

zł/m3

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,92

zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej od wodociągowych na terenie działania Spółki - gmina Mieścisko, gmina Skoki.

 

l. p.

Średnica wodomierza

Stawka netto

Jednostka

1

do 20 mm

3,20

zł/odb./m-c

2

25 mm

4,48

zł/odb./m-c

3

30 mm

7,68

zł/odb./m-c

4

40 mm

12,80

zł/odb./m-c

5

50 mm

19,20

zł/odb./m-c

6

80 mm

51,20

zł/odb./m-c

7

100 mm

76,80

zł/odb./m-c

8

150 mm  i powyżej

192,00

zł/odb./m-c

 
 

Licznik odwiedzin

0254978
Dziś
Wszystkie
75
254978