Usługi

CENNIKI:


Cennik usług - 2019

Cennik opłat za usługi asenizacyjne od 06.06.2020r. – Gmina Mieścisko

Cennik opłat za usługi asenizacyjne od 06.06.2020r. – Gmina Wągrowiec

Ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych od 06.06.2020 - Mieścisko i Popowo Kościelne


Zakres świadczonych usług AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. prowadzi na podstawie posiadanych zezwoleń oraz Regulaminu. 

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:
pobór, uzdatniania i dostarczanie wody  - PKD 36.00.Z;
odprowadzanie i oczyszczanie  ścieków - PKD 37.00.Z;

Spółka AQUANET Mieścisko z siedzibą w Mieścisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Mieścisko znak OSR.7050-1/2009 z dnia 03.07.2009r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oddanych Spółce w dzierżawę przez Gminę Mieścisko.

Również na mocy zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23.04.2010 roku, Nr RGKOŚiR 7015-13/10, Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skoki w miejscowościach Kuszewo i Kakulin.

Jakość wody produkowanej przez AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. dla przeszło 2.000 odbiorców jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnieniu. W trosce o najwyższy standard życia oraz w trosce o środowisko naturalne jakość produkowanej wody oraz jakość oczyszczanych ścieków systematycznie potwierdzają badania przeprowadzane przez akredytowane laboratorium - AQUANET LABORATORIUM. oraz przez jednostki kontrolujące takie jak: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oddział Piła.  

 

Przedmiotem pomocniczej działalności Spółki jest:

Dostarczanie wody oraz oczyszczanie ścieków, to podstawowy, choć nie jedyny zakres działalności Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. Bardzo ważną częścią naszej oferty są usługi dodatkowe skierowane zarówno do firm, jak i odbiorców indywidualnych. Zawsze są one wykonywane profesjonalnie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i technologicznych. Gwarantuje to wykwalifikowana i doświadczona kadra, oraz wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny. Nasze usługi stale modyfikujemy, dostosowując je do rosnących potrzeb Klientów i wymagań rynku.

1. Usługi sprzętem:
  • Koparko – Ładowarka CASE i CAT;
  • Usługa minikoparką BOBCAT
  • Równiarka drogowa;
  • Ciągniki z przyczepami;
  • Zamiatarka do ulic, chodników i placów;
  • Frezowanie pni;
  • Wykaszanie i odkrzaczanie poboczy, rowów i przepustów; 
  • Wóz asenizacyjny; 
  • Pługi do odśnieżania.
2. Usługi w zakresie zarządzania, usuwania awarii oraz budowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz melioracyjnej.:
  • Udrażnianie zapchanych sieci kanalizacyjnych w tym deszczowych i drenarskich oraz przepustów ulicznych;
  • Profilowanie rowów melioracyjnych;
  • Montaż separatorów oraz zbiorników bezodpływowych;
  • Kompleksowe usługi związane z wykonawstwem sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz duktów teletechnicznych metodami tradycyjnymi;
  • Montaż wodomierzy, zasuw, zaworów, hydrantów;
  • Serwis i eksploatacja wewnątrzzakładowych i osiedlowych sieci wodno-kanalizacyjnych;
  • Usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych (również deszczówka, dreny);
  • Systemy nawadniające i zagospodarowania wód deszczowych;
  • Budowa studni głębinowych na ujęciach wody i u klientów indywidualnych.
3. Usługi remontowo budowlane:
  • Układanie kostki betonowej pod chodniki, wjazdy oraz miejsca parkingowe;
  • Niwelowanie terenu;
  • Budowa wjazdów;
  • Budowa przepustów;
  • Przygotowywanie podbudowy pod nawierzchnię dróg;
  • Naprawa nawierzchni masą bitumiczną kładzioną na zimno;
  • Kompleksowe remonty i wykończanie budynków i pomieszczeń;
  • Zakładanie instalacji elektrycznej oraz wod-kan. wewnątrz budynku;
  • Montaż urządzeń elektrycznych oraz urządzeń wod.-kan.
4. Usługi komunalne:
  • Świadczenie usług asenizacyjnych;
  • Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg, chodników, placów;
  • Utrzymanie i wykaszanie zieleni;
  • Utrzymanie czystości na terenach gminnych, instytucji, firm oraz osób prywatnych;
  • Usługi w zakresie dozoru pieców gazowych.
5. Usługi elektryczne
  • pomiary parametrów pętli zwarcia (z wyłącznikami RCD oraz bez);
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B- pomiary rezystancji izolacji;
  • pomiary rezystancji uziemienia;
  • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych;
  • pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej;
  • pomiary napięć i prądów AC oraz DC do 1000A;
  • sprawdzanie kolejności faz.

 

 

 

Licznik odwiedzin

0255004
Dziś
Wszystkie
101
255004